apr 12, 2010

Nabehandeling

Zeer snel na de operatie mag de patiënt al uit bed. Dan begint ook onder begeleiding van de kinesist het revalidatieproces. Meestal kan de patiënt na 3 tot 5 dagen naar huis. Voor het ontslag wordt reeds geoefend op de trap.  In sommige gevallen vindt de revalidatie plaats in een revalidatie-instelling.

Tijdens en na de operatie krijgt de patiënt medicijnen toegediend om trombose te voorkomen. Zogenaamde bloedverdunners worden meestal tot 3 weken na de operatie gegeven. Tijdens de opname wordt bekeken in hoeverre de functie van de heup zich herstelt.

Comments are closed.

Website ontwerp en creatie door Pure GraphX
Joint Care® and Rapid Recovery® are registered trademarks from Biomet Europe.