apr 12, 2010

Shockwave

Shockwavetherapie maakt gebruik van hoog gedoseerde geluidsimpulsen om verschillende peesaandoeningen (ontsteking, calcificaties,…) maar ook breuken met vertraagde heling te behandelen.  De toegediende impulsen lokken een spontane herstelreactie uit bij de patiënt, waardoor meestal genezing wordt bereikt.

De behandeling duurt ongeveer 4 minuten terwijl er tijdens die periode ongeveer 1200 schokken worden afgeschoten op het te behandelen lichaamsdeel.

Om de pijn van deze behandeling te dempen wordt reeds vier jaar gebruik gemaakt van afkoeling.  Het te behandelen lidmaat wordt ongeveer 30 minuten afgekoeld vooraleer te behandelen. Eventueel wordt na de behandeling nog 15 minuten nagekoeld aan een iets hogere temperatuur om de patiënt de kans te geven rustig te herstellen van de behandeling.

Patiënten die de behandeling echt niet kunnen verdragen worden onder sedatie in de operatiezaal behandeld.

De behandeling wordt eventueel na vier weken een tweede of zelden een derde maal herhaald.

Aandoeningen die kunnen behandeld worden met shockwave zijn:

  • tennis- en golfelleboog
  • ontsteking van schouderpezen, en/of verkalkingen
  • ontsteking van achillespees
  • ontsteking van kniepees
  • lopersknie
  • hielspoor
  • ontsteking van de slijmbeurs van de heup
  • vertraagde breukheling (aangezien hier hoge dosissen moeten worden toegediend gebeurt dit steeds onder verdoving in de operatiezaal).

Comments are closed.

Website ontwerp en creatie door Pure GraphX
Joint Care® and Rapid Recovery® are registered trademarks from Biomet Europe.