Bij jonge patiënten (fysiologische leeftijd van ongeveer 65 jaar als bovengrens) wordt steeds meer overgegaan tot het plaatsen van zogenaamde “resurfacing” protheses. Hierbij wordt naast het plaatsen van een nieuwe heuppan in het bekken enkel de versleten heupkop afgefreesd en bedekt door een metalen bolvormige prothese.

Deze ingreep laat een zeer korte hospitalisatieperiode en een snel herstel toe. De gemiddelde hospitalisatieperiode bedraagt ongeveer 3 dagen. Men stapt meestal met 2 krukken gedurende een 2-tal weken en met 1 kruk voor nog eens dezelfde periode. Met de wagen rijden is in tegenstelling met een klassieke prothese reeds mogelijk binnen een periode van 2 à 3 weken.

De voorwaarden voor het plaatsen van een resurfacing prothese is een goede botkwaliteit en voldoende sfericiteit (bolvorming) van de heupkop. Zo kan het plaatsen van een resurfacing prothese bij een postmenopausale dame met osteoporose gevaarlijk zijn, omwille van het risico op afbreken van de femur (dijbeen)hals.

Gezien de enorme stabiliteit door het behoud van de natuurlijke anatomie en diameter van de heupkop en het behoud van een grote hoeveelheid been, kan een resurfacing prothese sterk belast worden. Dit laat jeugdige patiënten toe om een zeer actief leven te leiden (sport, avontuur,…).

De levensduur van een resurfacing prothese is evenwel niet eindeloos. Men hoopt dat de huidige protheses een overleving hebben van langer dan 10 jaar. In geval van revisieheelkunde is het vrij eenvouding om een resurfacing prothese om te vormen tot een klassieke prothese, na het afzagen van de femurhals.

Vaak wordt gesproken over het risico van het vrijkomen van metaalionen in het lichaam door de frictie van het metaalkoppel ter hoogte van een resurfacing prothese. Dit zou mogelijk kankerverwekkend zijn. Dit is echter nog onvoldoende bewezen en voorlopig gaat men er van uit dat het plaatsen van een resurfacing implantaat een veilige procedure is.

Downloads

kine na resurfacing heup