Sinds enkele jaren wordt bijna steeds gebruik gemaakt van zirconium oxide koppels bij totale heupprotheses.  In het verleden werd soms melding gemaakt van breuken, maar dit komt tegenwoordig nog slechts zelden voor.

Een alternatief draaikoppel is een zirconium oxide kopje dat draait in een cross linked polyethyleen (al of niet verzadigd met vitamine E) liner (binnenkant heuppan).  In principe is de levensduur van dit draaikoppel vergelijkbaar, maar biedt een polyethyleen liner het voordeel dat er bij twijfel een opboord kan gebruikt worden om de stabiliteit te verzekeren.