Zeer snel na de operatie mag de patiënt al uit bed. Dan begint ook onder begeleiding van de kinesist het revalidatieproces. Meestal kan de patiënt na 3 tot 5 dagen naar huis. Voor het ontslag wordt reeds geoefend op de trap.  In sommige gevallen vindt de revalidatie plaats in een revalidatie-instelling.

Tijdens en na de operatie krijgt de patiënt medicijnen toegediend om trombose te voorkomen. Zogenaamde bloedverdunners worden meestal tot 3 weken na de operatie gegeven. Tijdens de opname wordt bekeken in hoeverre de functie van de heup zich herstelt.