Meniscusletsels zijn vaak degeneratief van aard.  Dit betekent dat door de jarenlange belasting op een bepaald moment er een vorm van “meniscus”moeheid optreedt en de meniscus doorscheurt.  Dit treedt meestal op ter hoogte van de achterhoorn van de mediale of binnenste meniscus.  Bij mensen met uitgesproken x-benen zal eerder de buitenste meniscus scheuren.

Een meniscus kan ook scheuren in acute omstandigheden.  Denk maar aan de acute blokkage bij een jonge voetballer of gecombineerde letsels bij een skitrauma (voorste kruisband, collaterale ligamenten en een meniscusscheur).

Bij degeneratieve letsels wordt het gescheurd weefsel weggeknipt.  Bij jonge patiënten met een eerder acuut letsel wordt de meniscusscheur gehecht.  Dit gebeurt door speciaal ontwikkelde meniscushechtingstechnieken.  Deze zijn duur, maar zijn heel betrouwbaar, vertonen nauwelijks complicaties en werken heel snel.  Een meniscus kan enkel in de doorbloede zone gehecht worden.

Bij mensen die vroeger een meniscectomie hebben ondergaan en hierdoor veel pijn lijden aan die zijde van hun gewricht of ook vroegtijdig tekenen van artrose vertonen kan een meniscustransplantatie overwogen worden.  Dit gebeurt door middel van een donormeniscus of een kunstmeniscus (collageen of poly-urethaan).  Om de juiste maat van een donormeniscus te kennen moet voorafgaand een CT-scan gebeuren om de juiste maat te bepalen.  De volgende stap is dan om een meniscus van die maat te bestellen in een erkende botbank.

In specifieke indicaties wordt slechts een deel van de meniscus vervangen door een kunstmeniscus.  Nadeel van deze technieken is vooral de hoge kostprijs.  Ondanks de veelbelovende resultaten wordt deze techniek nog eerder zeldzaam toegepast, omdat het implant niet terugbetaald wordt.

Meniscustransplantatiechirurgie gebeurt artroscopisch en wordt doorgaans goed verdragen door de patiënt.  In tegenstelling met kruisbandchirurgie blijft de patiënt doorgaans 1 nachtje slapen in het ziekenhuis na de ingreep.  De operatie wordt ook gevolgd door een vrij strenge revalidatieperiode (brace, krukken, kine,…).  De arbeidsongeschiktheid bedraagt ongeveer 3 maanden.

meniscustransplantatie_01 meniscustransplantatie_02 meniscustransplantatie_03