Zeer snel na de operatie mag de patiënt al uit bed. Dan begint ook onder begeleiding van de kinesist het revalidatieproces, dat vooral bestaat uit het buigen en strekken van de knie. In principe mag de knie direct volledig belast worden. Meestal kan de patiënt na 4 dagen naar huis. In sommige gevallen vindt revalidatie plaats in een verzorgingstehuis, verpleegtehuis of revalidatie-instelling.

Tijdens en na de operatie krijgt de patiënt medicijnen toegediend om trombose te voorkomen. Zogenaamde bloedverdunners worden meestal tot 3 weken na de operatie gegeven. Tijdens de opname wordt bekeken in hoeverre de functie van de knie zich herstelt. Zelden  of nooit is het nodig om de knie onder narcose te bewegen om de revalidatie te bevorderen. In enkele gevallen is de aantasting van het kniekapsel dermate ernstig dat beweeglijkheid van de knie niet voldoende kan worden bereikt.

Sommige patiënten houden enige tijd last van de knieschijf of een geringe zwelling en warmte van de knie maar de klachten verdwijnen doorgaans vanzelf.