Hoe verloopt de operatie?

Bij een totale knieprothese wordt het kraakbeen van de femur, tibia en patella vervangen door een prothese. Bij de operatie wordt de knie opengemaakt door een verticale snee van ongeveer twintig cm over de voorkant van de knie. Tijdens de operatie verwijdert de chirurg de aangetaste gewrichtsvlakken. Vervolgens wordt met speciale instrumenten het bot aangepast aan de vorm van de prothese, waardoor een goede verankering mogelijk is.

Een plastic schijf uit ARCOM polyethyleen tussen de metalen delen van de prothese zorgt voor een soepel scharnieren. Ook de knieschijf wordt vervangen door een prothese uit ARCOM polyethyleen. Tijdens en soms ook enige dagen na de ingreep krijgt u antibiotica om de kans op infectie te verkleinen. De ingreep duurt één tot anderhalf uur. Na de operatie gaat u naar de uitslaapruimte waar gedurende de eerste uren intensieve bewaking en controle plaatsvinden. Als u voldoende hersteld bent gaat u terug naar uw eigen afdeling. De eerste dagen na de operatie wordt tevens gezorgd voor een goede pijnstilling.

Na de operatie heeft u gedurende 24 uur een infuus. Soms blijft er tijdens die periode ook een drain zitten in de operatiewonde. Een blaassonde wordt enkel geplaatst in geval van een peridurale verdoving.