Welke complicaties kunnen zich voordoen bij een totale knieprothese?

  • Infectie: ondanks dat er gewerkt wordt onder uiterst steriele omstandigheden, kan het altijd voorkomen dat er een infectie optreedt. Hiervoor worden per- en postoperatief antibiotica toegediend. Het kan ook gebeuren dat er pas na vele jaren een infectie voorkomt door een kiem uit een andere infectiehaard die zich verspreidt via de bloedbaan. Daarom is het ook noodzakelijk dat u uw huisarts verwittigt als u bijv. een tandabces hebt. Er wordt dan ook tijdelijk antibiotica gegeven.
  • Slechte patella tracking: Soms kan het voorkomen dat de knieschijf niet goed loopt. Dit kan lijden tot pijn bij het buigen en minder mobiliteit.
  • Het been kan niet volledig gestrekt worden: Dit wordt meestal peroperatief opgevangen, maar een goede revalidatie en fysiotherapie is zeer belangrijk.
  • Nabloeding: Tijdens de operatie verliest U niet veel bloed omdat er gewerkt wordt onder bloedleegte. Op het einde van de operatie wordt de garrot gelost, de bloedvaatjes die bloeden worden gecoaguleerd. Meestal hoeft geen redondrainage geplaatst te worden. De nabloeding stopt meestal spontaan.
  • Trombose: Om dit te voorkomen krijgt u na de operatie bloedverdunners gedurende 3 weken en moet u antitrombosekousen aantrekken gedurende dezelfde periode.
  • Loslating van de prothese: Loslating van de prothese kan voorkomen, daarom dient U jaarlijks op controle te komen om dit probleem tijdig te ontdekken. Indien de prothese na jaren los komt te zitten, dan kan deze vervangen worden door een nieuwe prothese.